Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

 

SOALAN PENGUKUHAN

Soalan 1: Berikut merupakan perwatakan Andayu KECUALI ...

Soalan 2: Halipan merupakan anak kepada... :

Soalan 3:  Kedua-dua watak ini memiliki sifat penyayang iaitu ?

Soalan 4: Siapakah yang mati ditembak oleh askar Inggeris ?

Soalan 5: Apakah pekerjaan asal ayah Andayu ?

 

| ulangkaji |