Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

 

SOALAN PENGUKUHAN

Soalan 1: Andayu, Unong, Suri dan Sirah merupakan anak-anak gadis dari daerah ...  

Soalan 2: Penduduk Inanam tidak senang dengan tindak-tanduk penjajah Inggeris kerana...

Soalan 3: Di manakah pengikut Paduka Mat Salleh berjaya menewaskan pihak Inggeris ?  

Soalan 4: Pihak Inggeris menyerang kubu Paduka Mat Salleh yang terletak di  

Soalan 5: Bapa Andayu bekerja sebagai pembantu pemungut cukai Inggeris kerana...  

[ ulangkaji ]