Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

 

SOALAN PENGUKUHAN

Soalan 1: Siapakah pengarang novel Timulak Kapal Perang ?

Soalan 2: Bilakah beliau dilahirkan ? :

Soalan 3: Sejak bilakah beliau mula berjinak dengan dunia penulisan ?

Soalan 4: Kecenderungannya menulis dalam bidang sastera bermula pada...  

Soalan 5: Berikut ialah hasil karya beliau KECUALI ?

 

[ ulangkaji ]