Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

PERSOALAN

(a)    Penindasan penjajah Inggeris terhadap penduduk tempatan.

(b)    Sikap dan pendirian penduduk tempatan yang bencikan penjajah Inggeris.

(c)    Penduduk tempatan yang bekerja dan menyokong orang Inggeris dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan golongan yang tidak cintakan tanahair.

(d)    Golongan wanita dalam masyarakat Bajau terkenal dengan sifat lemah lembut dan bersopan santun dan lazimnya menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan rumahtangga.

(e)    Ibu bapa dalam masyarakat Bajau menentukan jodoh anak-anak mereka.

(f)    Darjat dan keturunan menjadi pegangan utama golongan pemimpin.

(g)    Tanggungjawab seorang anak ialah mentaati dan mendengar kata ibu bapa.

(h)    Persoalan cinta terpendam antara dua orang remaja.