Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

PENGAJARAN

(a)    Kita hendaklah bekerjasama dan bersatu padu.

(b)    Kita tidak boleh menjual maruah bangsa sendiri.

(c)    Kita hendaklah mempertahankan hak sendiri daripada jatuh ke pihak musuh.

(d)    Kita tidak boleh terburu-buru dalam membuat sesuatu tindakan.

(e)    Kita hendaklah patuh kepada arahan pemimpin.