Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

 

ulahan

perangai; kelakuan

 

uja, menguja

menaikkan semangat (ayam dll) supaya menyerang lawan, memberangsangkan

 

ulasan (review)

menulis rencana yang bersifat kritis mengenai karya-karya baru dalam surat khabar, majalah, jurnal dan lain-lain.

 

unggas

segala jenis burung

 

urita

berita; warta

 

utopia (utopia)

sesuatu yang diimpikan, iaitu yang ideal dan sempurna. Dalam bahasa Latin, kata ini bermakna tidak ada tempat yakni merujuk kepada tempat, daerah atau negara impian yang penuh kesempurnaan, tiada sebarang kekurangan.

 

|Atas |