Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

qit'ah

Puisi ini berumbikan Arab-Parsi. Dalam bahasa Arab, qit'ah bermakna sepotong syair. Bentuknya ringkas, minimum dua baris tetapi tidak mencapai sepuluh baris. Puisi ini mula diperkenal dalam Kesusasteraan Melayu melalui Tajus-Salatin.

Sebagai contoh:

    Jikalau kulihat dalam tanah pada ehwal sekalian insan,

    Tiadalah kudapat bezakan pada antara rakyat dan sultan,

    Fana juga sekalian yang ada, dengarkan yang Allah berfirman,

    Kulhu man'alaihi, iaitu,

    Barang siapa yang di atas bumi itu lenyap jua.