Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

hatta

lalu; maka: hatta kemudian maka datang ia menghadap.

 

hayam

ayam: maka hayam pun berkokok.

 

hikayat

mengisahkan pengembaraan, percintaan, dan peperangan putera raja, pahlawan, atau saudagar. Hikayat mengandungi unsur fantasi yang digunakan untuk menamakan karya bersifat sejarah dan biografi naratif: Ini hikayat ceritera orang dahulu kala.

 

hiperbola (hyperbole)

Kiasan yang digunakan dalam menyatakan sesuatu, tidak secara tepat tetapi berlebih-lebihan. Tujuannya adalah untuk memperlihat keagungan atau kehandalan seseorang atau untuk memperlihat kehebatan sesuatu peristiwa atau suasana.

 

holograf (holograph)

Manuskrip tulisan tangan yang ditulis sendiri oleh pengarangnya. Nilai manuskrip ini biasanya sangat tinggi.

 

humor (humour)

Unsur yang menggelikan hati serta melucukan atau jenaka yang menyenangkan hati. Humor mempunyai mesej tertentu dan kiasan di sebaliknya.

 

hymm

Puisi yang menjelaskan seseorang itu cinta dan mengagungkan Tuhan.