Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

 

babak (scene)

bahagian-bahagian dalam suatu lakonan (drama, sandiwara, dsb) yang ditandakan dengan pembukaan dan penutupan tirai atau pertukaran latar.

 

bacok

sejenis bekas daripada buluh untuk menakung air : Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacok niranya itu...

 

biabas

jambu batu

|kembali |

 

bahar

tuak

|kembali |

 

bahari

dahulu kala, kuno

 

bahasa denotatif (denotative language)

Bahasa yang tidak mempunyai maksud perbandingan dan tidak menimbulkan kesan emosi. Bahasa ini memberikan pengertian yang sebenarnya (tersurat).

 

bidalan (proverb)

Peribahasa yang mengandungi nasihat, panduan atau sindiran. Sebagai contoh, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit.

 

bersambung...