Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Prakata

Laman Utama

Kandungan

Biodata Pengarang

Sinopsis

Tema

Persoalan

Watak & Perwatakan

Latar

Plot

Gaya Bahasa

Teknik

Nilai

Pengajaran

Kamus Sastera Melayu

Terjemahan Bebas Puisi Rakyat

 

 

                                         

 

 

GAYA BAHASA

(a)    Bahasa Arab (contoh: takdirullah, roh, hidayah, iradat)

(b)    Bahasa suku kaum atau daerah (contoh: pidak, bahar, biabas, rogon, sigup)

(c)    Simpulan bahasa (contoh: air muka, iri hati)

(d)    Personifikasi (contoh: peluru senapang kian rancak meluahkan muntahnya kini)

(e)    Simile (contoh: pucat bagaikan mayat)

(f)    Metafora (contoh: mengukir senyuman nakal)